top of page

יהדות בגליל

תכנית בני ובנות מצווה ביישובי האזור

RG_Trilingual.png

שנת בר / בת מצווה היא שער מעבר חשוב בחייהם של כל נער ונערה, בו הם עוברים מילדות לנערות. השינויים שעוברים הנערים/ות מתבטאים במישור הפיזי, הנפשי, המנטלי והחברתי, וזהו שלב משמעותי בחייהם ובחייהם של כל הסובבים אותם, הורים, סבים וסבתות, אחים ואחיות.

65311805_2733298200077905_56433577444098

הרב אור זוהר והרב רענן מלק המובילים את עמותת רוח גלילית הם רב רפורמי ורב מסורתי, ובמצטבר יש להם ניסיון של הובלת מעל אלף נערים ונערות ומשפחותיהם ביצירת תהליך משמעותי ובהנחיה מקצועית של טקסי בר/בת מצווה. 

לפי המסורת היהודית נהוג לציין את המעבר הזה בטקס בר או בת מצווה. חשוב שתהליך ההכנה לטקס והטקס עצמו יהוו חוויה מעצבת ומשמעותית עבר הנער או הנערה ועבור המשפחה. לא פחות חשוב מכך חשוב כי תהליך ההכנה והטקס יתקיימו מתוך תפישה יהודית המותאמת מבחינה ערכית ותרבותית לתפישת עולמה של המשפחה.

other

עקרונות התכנית

גישה משלבת

דיאלוג, שיתוף ואחריות

שוויון מגדרי

פתיחות ופלורליזם

תפישה הוליסטית: שילוב הפן היהודי עם היבטים נוספים של שלב המעבר מילדות לנערות. 

התהליך והטקס נעשים תוך שיחה עם הנער/ה והמשפחה. ההורים (ולפעמים גם בני משפחה אחרים) נוטלים חלק פעיל בתהליך הלימוד כך שהמסע הופך למסע משפחתי. 

שוויון מלא בין נשים וגברים: גם בנות עולות לתורה, אמהות, סבתות ואחיות משתתפות בטקס.  

יהדות ישראלית המחוברת למסורת ויחד עם זאת פתוחה  ומותאמת לקהל ישראלי חילוני / מסורתי. 

bottom of page