top of page

Spiritual Tourism In the Galilee

תיירות רוחנית בגליל

RG_Trilingual.png
1024px-Almog_IL5_Yodfat.jpg

התמזל מזלנו לחיות בגליל, חבל ארץ הררי, ירוק וקסום ביופיו, בין הים התיכון והכנרת, המהווה מזה דורות מרחב בו התעצבו דתות, מסורות ותרבויות עשירות, אשר על פי רוב חיו זו לצד זו בשלום ובכבוד הדדי.

Galilee_he.svg.png
Jezreel_Valley_2.jpg

גם בימים אלה ממשיך הגליל להוות מרכז חשוב של עשייה רוחנית, תרבותית ואנושית לו שותפים תושביה ותושבותיה של חבל ארץ זה. עמותת רוח גלילית מקדמת תיירות רוחנית בגליל ומזמינה אתכם ואתכן לבוא לגליל, ליהנות מנופיו, לפגוש את האנשים והאנשים, להכיר את התרבויות והמסורות הרוחניוות המקומיות, ולחדש יחד אתנו את הרוח הגלילית.

bottom of page