Interreligious Midrasa (Beit Midrash)

בית מדרש בין דתות 

RG_Trilingual.png

רוח גלילית מפעילה בית מדרש גבוה לשיח רוחני בין דתי ובין תרבותי. 

קהל היעד הנו אנשי ונשות דת המעוניינים ללמוד וללמד, להשמיע ולהקשיב, ולפתח יחדיו שפה רוחנית עכשווית, המתמודדת באופן אמיץ ומיטיב עם אתגרי הזמן של הקהילות והקהלים המגוונים אותם הם משרתים. קהל היעד הנו אנשי ונשות דת המעוניינים ללמוד וללמד, להשמיע ולהקשיב, ולפתח יחדיו שפה רוחנית עכשווית, המתמודדת באופן אמיץ ומיטיב עם אתגרי הזמן של הקהילות והקהלים המגוונים אותם הם משרתים.

בית המדרש מתבסס על למידת עמיתים, בשילוב מרצים חיצוניים מעת לעת. המפגשים הקבועים הם לעת עתה דיגיטליים, אך אחת לתקופה יתקיימו גם מפגשים, סיורים וסדנאות פנים אל פנים. 

לבית המדרש ישנו נושא שנתי – בשנה הראשונה הנושא הוא "התפילה", והמשתתפים משתפים עם עמיתיהם בתפילות ובטקסטים רלבנטיים מהמסורת שלהם, עומדים על המשותף ועל השונה ויוצרים שפה רוחנית משותפת.

Nov17_Meeting2_3.jpg

בית המדרש שואף להתפתח כרשת של אנשי ונשות דת מקומיים, שתתבסס על יצירת קשרים עמוקים לאורך זמן, ואשר תעודד יצירת שיתופי פעולה ביניהם ובין הקהילות והקהלים שלהם. 

בית המדרש מתועד בשני אופנים:

יצירת אוגדן ממוחשב של חומרי הלימוד אשר יוכלו לשמש ללימוד עתידי בקרב קהלי משנה.

יצירת סרטון תעודה שיתעד את התהליך, יראיין את המשתתפים, ויצלם אותם בסביבה בה הם חיים ופועלים. הסרטון יאפשר להפיץ את החזון של שיתוף הפעולה הבין דתי בקרב קהלים רחבים עוד יותר.